Sandkasse

Dette er en helt ny funksjon i avast! Pro antivirus og avast! Internet Security, som lar deg surfe pa nettet eller kjorer et annet program i et helt trygt miljo. Dette er spesielt nyttig nar du besoker hoyrisiko-nettsider, enten ved et uhell eller bevisst, siden nettleseren vil vare helt innbefattet i sandkassen og forebygge eventuelle skader i datamaskinen.

Sandkassen kan ogsa brukes til a kjore andre programmer som du tror kan vare mistenkelige – du kan kjore programmet inne i sandkassen for a avgjore om det er trygt eller ikke mens du kjorer helt beskyttet mot skadelige handlinger som det kan prove a gjennomfore.

For a kjore et program eller a surfe pa nettet ved hjelp av sandkassen, klikker du bare pa “Kjor en virtualisert prosess” og deretter bla gjennom filene pa datamaskinen for a finne aktuelle programmet f.eks Internet Explorer. Leseren eller andre program vil da apnes i et eget vindu med en rod ramme, noe som indikerer at det kjores inne i sandkassen.

I Expert Innstillinger, kan du videre definere hvilke programmer som alltid skal kjores i virtualisert modus, og hvilke palitelige programmer som ma aldri virtualiserte.

Kontekstmeny

Du kan ogsa kjore et program i sandkassen ved a hoyreklikke og velge “Kjor virtualiserte” fra kontekstmenyen.

Hvis et program alltid skal kjores i sandkassen nar det startes, velger du “Alltid kjore i sandkassa” og programmet vil bli lagt til i listen over programmer pa ekpertskjermbildet som alltid skal kjores virtualisert. Hver gang programmet startes, vil det vises inne i en rod ramme som indikerer at det blir kjort inne i sandkassen.

Ved a hoyre-klikke pa et program som allerede er i sandkasse, vil apne en ny kontekstmeny som lar deg velge a kore programmet en gang uten for sandkassen, alternativt ogsa fjernes helt fra tvungen kjoring i sandkassen, slik at det vil bli kjort i normalmiljoet igjen hver gang den startes.

Grunninnstillinger