Sandkasse – Parametere

Pa denne siden kan du angi filer som alltid skal kjores virtualisert. Bare klikk pa knappen “Bla gjennom”, finn og velg filen eller banen som alltid skal kjore i sandkassen. Hvis du vil fjerne en fil eller bane fra sandkassen, klikker du bare pa slett-knappen.

Ved a merke av i boksene nederst pa skjermen, kan du sikre at trygge steder automatisk blir ekskludert og ikke kjorer i sandkassen og du kan ogsa sikre at applikasjoner som kjores inne i sandkasse, kjores i et vindu inne i en rod ramme. Pa denne maten kan du tydelig se nar et program blir kjort i sandkassa.

Alternativt kan du ogsa angi at en spesiell kode vil vises i navnet pa alle programmer som blir kjort i sandkassen.

Virtualiseringsparametere