Sanntidsskjold

Sanntidsskjoldet er den viktigste delen av programmet, og som arbeider kontinuerlig for a hindre at datamaskinen blir infisert. Det overvaker alle maskinens aktiviteter, kontrollerer alle programmer og filer i sanntid – altsa i det oyeblikket et program startes, eller nar en fil apnes eller lukkes.

Normalt starter sanntidsskjoldet a arbeide automatisk hver gang datamaskinen er startes. Tilstedevarelsen av det oransje avast! -ikonet nederst i hoyre hjorne av skjermen, forteller deg at sanntidsskjoldet arbeider. Alle skjoldene kan slas av nar som helst, men dette anbefales normalt ikke etter som det kan redusere beskyttelsen av systemet ditt. Hvis noen av skjoldene er slatt av, vil du se en melding/advarsel hver gang du apner brukergrensesnittet vil du bli fortalt at datamaskinen ikke er fullstendig beskyttet (dersom en eller flere skjold er slatt av) eller “Usikret” (hvis alle de skjold er slatt av).

avast! antivirus 5.0 inneholder folgende sanntidsskjold:

  • Filsystemskjold – sjekker et hvilke som helst program i det oyeblikket det startes og andre filer i det oyeblikket de blir apnet eller lukket. Hvis noe mistenkelig blir oppdaget, vil filsystemskjoldet hindre programmet fra a bli startet eller filen for a bli apnet. Dette for a forhindre at eventuelle skader blir pafort datamaskinen og/eller dataene.
  • E-postskjold – sjekker innkommende og utgaende e-postmeldinger og vil stoppe eventuelle meldinger som inneholder en mulig virus infeksjon fra a bli akseptert eller sendt.
  • Webskjold – beskytter datamaskinen mot virus mens du bruker internett (surfing, nedlasting av filer etc). Det vil oppdage og blokkere kjente eller potensielle trusler som kommer fra nettet f.eks nettsider som er hacket eller infisert med (potensielle eller faktiske) ondsinnede skript. Hvis et virus oppdages nar du laster ned en fil fra internett, vil nedlastingen stoppet for a hindre smitte fra a na datamaskinen.
  • P2P skjold – sjekker filer lastet ned ved hjelp av felles peer-to-peer (fildeling) programmer.
  • IM skjold – sjekker filer lastet ned av (IM) direktemelding eller “chat” programmer.
  • Netverksskjold – overvaker all nettaktivitet og blokker eventuelle trusler som oppdages pa nettverket. Den blokkerer ogsa tilgangen til kjente skadelige nettsteder basert pa avast! database med infiserte webadresser.
  • Skriptskjold – bare i avast! Pro antivirus og avast! Internet Security. Dette oppdager skadelig skript og hindrer dem fra a bli kjort. Skriptskjoldet vil oppdage og blokkere ikke bare skadelig skript som kommer fra Internett (eksterne trusler), men ogsa skript som kommer fra andre kilder, for eksempel nettsider lagret til disk eller i nettleserens hurtigbuffer etc. (lokale trusler).
  • Adferdsskjold – overvaker all aktivitet pa din datamaskin og oppdager og blokkerer uvanlig aktivitet som kan indikere tilstedevarelse av uonsket programvare. Dette gjor ved a kontinuerlig overvake datamaskinens inngangspunkt ved a bruke spesielle sensorer for a identifisere noe mistenkelig.

Overview