Innstillinger for sanntidsskjold

Innstillingene for et hvilke som helst av sanntidsskjoldene, kan endres nar som helst ved a apne brukergrensesnittet, klikke pa “Sanntidsskjold” -fanen og velge skjold. Her vil du se hovedinnstillingene.

I grafen nederst pa hvert skjermbilde, kan du se skjoldets nylige aktivitet – mengden av innkommende og utgaende data som har blitt skannet av skjoldet. Hvis du vil se en mer detaljert visning, klikker du pa “Vis trafikk historie “. I Statistikkvinduet, kan du vise data for sanntidsskjoldene i en valgt periode. For a endre skaleringen pa en del av grafen, klikk pa den vertikale linjen og dra den til hoyre. For a ga tilbake til forrige visning, klikker du bare pa “Vis alle” og den opprinnelige visningen blir da gjenopprettet.

Ved a klikke pa “Ekspert innstillinger” vil du fa tilgang til mer detaljerte skjoldinnstillinger.

Hvis du vil sla helt av et bestemt skjold, klikk pa “Stopp” fra nedtrekkmenyen, og velg hvor lenge du vil at skjoldet skal vare slatt av.

For a starte et skjold som har blitt stoppet, klikker du bare “Start”.

For a stoppe alle skjold pa samme tid, bare hoyreklikker du pa det oransje avast! ikonet i systemstatusfeltet, sa klikker du “avast! skjold kontroll “og velger deretter perioden de onskes stoppet.

Innstillinger