Innstillinger for filsystemskjoldet

Hovedinnstillinger

  • Skann dokumenter ved apning – kryss av denn boksen hvis du vil at alle dokumenter skal skannes i det oyeblikket de apnes
  • Skann filer nar du skriver – hvis dette er avkrysset, vil alle filer bli skannet i det oyeblikket de blir opprettet eller endret og skrevet til din harddisk

Grunninnstillinger