Skanning ved oppstart av programmer

Her kan du spesifisere hvilke type filer som skal skannes i det oyeblikket de startes eller “utfores”. Det anbefales at alle disse boksene er avkrysset/merket.

Ved a krysse av i boksene “Skann programmer nar du kjorer” og “Skann skript nar utfores “, vil sorge for at alle programmer og skript vil bli skannet i det oyeblikk de kjores, for a sikre at de er rene og ikke vil gjore skade pa datamaskinen eller dataene dine.

Hvis boksen “Skann biblioteker (DLL-filer) ved lasting”, er avmerket, vil alle DLL filer bli skannet nar de lastes. Dette kan resultere i noen programmer starter langsommere, men vil oke sikkerheten pa systemet ditt.

Skann ved utføring