Skann ved apning av fil

Hvis boksen “Skann dokumenter ved apning” er avkrysset, vil Microsoft Office-dokumenter og andre OLE filer bli sjekket i det oyeblikket de blir apnet. For a bestemme hvilke dokumenter og filer som skal sjekkes, vil avast! sjekke deres faktiske innhold, ikke bare filtypen.

Du kan ogsa angi filer som skal skannes basert pa endelse/type -fil.

For a skanne filer av en bestemt filtype, kryss av i den aktuelle boksen og skriv utvidelsen i boksen. Du kan ogsa bruke jokertegn “?” For eksempel, hvis du vil at alle. Htm og. Html filer skal skannes nar du apner dem, kan du skrive inn begge typene, eller bare bruke jokertegn “ht?”. Merk imidlertid at dette vil fore til at alle filer med utvidelser som begynner med “ht” skannes f.eks filer av typen .htt ogsa.

Alternativt kan du angi at alle filer skal skannes, men dette kan bremse ned systemet ganske betydelig mens skanningen pagar.

Skann ved åpning