Skanning ved festing av vedlegg

Her kan du angi om flyttbare medier skal skannes nar de er koblet til datamaskinen for a oppdage potensielle “auto-kjor” programmer som kan prove a starte nar enheten er koblet til.

Du kan ogsa angi at oppstartssektorer av disketter bor skannes for a oppdage potensielle oppstartssektorvirus.

Skann når du legger ved