Rapportfil

Pa denne siden kan du lage en rapport over sokeresultatene. Du kan angi om du vil at rapporten skal opprettes som en ren tekst fil, eller i XML-format.

Hvis du onsker a opprette en ny rapport etter hver skanning, og du ikke onsker a ha en oversikt over tidligere sokeresultater, velger du “overskrive”. En ny rapport vil da bli opprettet etter hver skanning og erstatter tidligere rapport.

Hvis du vil beholde resultatet fra den forrige skanningen, velg “Legg til” og resultatene av den nye skanningen vil bli lagt til pa slutten av forrige rapport.

Du kan ogsa spesifisere hva som skal vare med i rapporten slik:

  • Infiserte elementer – filer som potensielt inneholder et virus eller annen uonsket infeksjon
  • Hard-feil – disse oppstar nar programmet oppdager noe unormalt og generelt krever videre undersokelser.
  • Soft-feil – disse er mindre alvorlige enn hard-feil og vanligvis en bekymring over filer som ikke var mulig a skanne, for eksempel fordi de var apne og brukes av et annet program.
  • OK elementer – dette er filer som ble skannet og ingenting mistenkelig ble oppdaget. Hvis alle lokale stasjoner blir skannet, og denne boksen er avkrysset, kan det produsere en svart lang rapport. Det anbefales kun a krysse av denne boksen hvis du har til hensikt a utfore et begrenset skanning og bare hvis du virkelig vil at alle rene filer ogsa skal rapporteres i tillegg til eventuelle problematiske filer.
  • Ignorerte elementer – dette er filer som ikke ble skannet som folge av skanneinnstillingene, for eksempel hvis det ble presisert at kun en spesifikk type filer skulle skannes eller om enkelte filer var spesielt ekskludert fra soket.

Rapportene er som regel lagret pa folgende sted:

For en datamaskin som kjorer Windows 2000/XP – C:\Documents and Settings\All Brukere\Application Data\ALWIL Software\Avast5\rapport

For en datamaskin som kjorer Windows Vista eller Windows 7 – C:\ProgramData\ALWIL Software\Avast5\rapport

For a vise en rapport etter a ha kjort en manuell skanning, klikker du pa “Vis Rapport Fil “, som finnes pa “Skann na” skjermen, nar skanningen er fullfort.

For a vise en rapport laget av et av de sanntidsskjoldene, ga til hovedskjermbildet for det bestemte skjoldet a klikk pa “Skjoldtrafikk” baren. Deretter klikker du pa “Vis rapportfil” nederst pa skjermen.

Rapportfil