Handlinger

I dette skjermbildet kan du angi tiltak som bor utfores automatisk nar et virus, eller potensielt uonsket program (PUP), eller en mistenkelig fil blir oppdaget.

Standardaksjonen er “Flytt til kiste/karanteneomrade”. Hvis dette blir staende som den valgte handlingen, vil eventuelle mistenkelige filer bli automatisk flyttet til viruskisten/ karanteneomradet.

Alternativt kan du velge en annen handling, som avast! vil forsoke a utfore automatisk – reparasjon, slett, ingen handling, eller spor.

Hvis “spor” er valgt, blir du bedt om a bekrefte hvilke tiltak som skal gjore i det oyeblikket viruset, potensielt uonsket program, eller den mistenkelige filen blir oppdaget.

Du kan ogsa angi andre handlinger, fra den samme listen med alternativer hvis den foretrukne handlinger ikke kan fullfores.

Alternativer:

Pa bunnen av skjermen, under overskriften “Valg”, er det to avkrysningsbokser:

  • Vis et varselvindu nar handlingen er tatt. Hvis dette er krysset av, vil du se en melding pa skjermen som forteller deg nar den angitte handlingen har blitt tatt.
  • Om nodvendig, utfores den valgte handlingen ved neste system omstart. Hvis dette er avkrysset og handlingen ikke kunne fullfores, vil avast! forsoke a utfore handlingen pa nytt neste gang datamaskinen startes pa nytt. Dette kan skje hvis en fil er i bruk og kunne ikke bli slettet eller flyttet.

Det finnes ogsa flere alternativer for a handtere infiserte arkiver:

vanligvis, hvis en infisert fil blir oppdaget i en arkivfil, vil avast! prove a fjerne den.

Du kan videre angi at hvis den infiserte filen ikke kan fjernes, at avast! bor fjerne arkivet (overordnet arkiv) inni det arkivet infiserte filen ligger.

Alternativt kan du angi at hver gang en infisert fil blir oppdaget inne i et arkiv, at hele arkivet alltid skal fjernes.

Handlinger