Filsystemskjold – Ekskluderinger

Her kan du angi eller endre noen steder som ikke skal skannes av filsystemskjoldet. Merk imidlertid at unntakene som er spesifisert her vil kun gjelde til filsystemskjoldet og ikke til andre skanninger.

Enkelte filer er utelatt som standard i det oyeblikk det leses og skrives. Du kan ogsa spesifisere andre filtyper som bor utelukkes i det oyeblikket leser (R), skriving (W), eller kjoring/utforing (E), ved a klikke pa “legg inn sti” og enten skrive inn stien som onskes ekskludert, eller klikke pa bla-knappen for a velge stien.

For a ekskludere filer fra a bli skannet av avast!, inkludert manuell og planlagte sok, er det nodvendig a spesifisere filer eller omrader som skal ekskluderes i de generelle programinnstillingene.

Ekskluderinger