Avansert filsystemskjold

Pa denne siden kan du muligens redusere skannetiden ved a angi visse typer filer som ikke skal skannes.

Ikke skanne bekreftede system DLL’er – Hvis denne boksen er avmerket, vil ikke systembibliotekfiler skannes.

Bruk midlertidig skjulested – hvis midlertidig bufring brukes, vil en fil som er blitt skannet, og hvor ingen infeksjon ble funnet, ikke bli skannet igjen neste gang den apnes. Dette vil imidlertid bare gjelde frem til de neste oppdatering av virusdefinisjoner, slik at om filen inneholder en infeksjon som ikke ble oppdaget, men som da kan oppdages basert pa nye virusdefinisjoner. Ogsa, informasjon om at filen er ren, vil kun bli lagret i datamaskinens drifts (midlertidig) minne. Dette betyr at nar systemet foretar en omstart, vil informasjon i minnet ga tapt, derfor vil filen ogsa bli skannet pa nytt neste gang den apnes. Denne boksen er avmerket som standard, og om du vil at filer som skal skannes hver gang de apnes, bor denne boksen ikke vare avkrysset.

Bruk varig skjulested – Hvis vedvarende hurtigbufring brukes og en fil er bekreftet som ren, vil denne informasjonen bli lagret i det faste minnet. Dette betyr at det vil ikke ga tapt etter en omstart av systemet og at det heller ikke er pavirket av virusdefinisjoner. Bekreftet rene filer er filer som garantert ikke inneholder en virusinfeksjon. Det vil si at noen operativsystemfiler, filer undertegnet av klarerte utgivere, eller andre filer som omfattes av avast! hviteliste. Denne boksen er avkrysset som standard, hvis du vil at alle filer som skal skannes uavhengig av deres tillitsstatus, bor denne boksen vare krysset av.

Avansert