Registrering

avast! antivirus kan lastes ned og brukes helt gratis, men ma du registrere din bruk av programmet innen 30 dager hvis du onsker a fortsette a bruke det etter dette tidspunktet. Dette vil sikre at du fortsetter a motta oppdateringer av virusdefinisjoner og derfor fortsatt er beskyttet mot de aller nyeste truslene.

Den enkleste maten a registrere deg er a bare apne Vedlikeholdstappen pa venstre side av skjermen, og klikk pa “Registrering”. Her vil du se gjeldende registreringsstatus f.eks. “Enna ikke registrert”. For a registrere, klikk pa “Registrer deg na”.

Et nytt vindu apnes, og der ma du taste inn noen grunnleggende detaljer. Deretter klikker du bare pa “Registrer deg gratis lisens” og din registrering vil bli fullfort.

Hvis du bruker avast! pa en datamaskin som ikke er koblet til Internett, kan du registrere deg pa en annen datamaskin ved a fylle ut vart elektroniske registreringsskjema. Fra registreringsskjermen, klikker du bare pa “Pameldingsskjema”. Etter at du har registrert deg, vil en e-post bli sendt til e-postadressen du har angitt og denne inneholder din lisensnokkel. Nar du mottar e-posten, folg instruksjonene for a kopiere lisensnokkelen. Apne deretter avast! registreringsskjermen og klikk pa “Sett inn lisensnokkelen”. I det nye vinduet som apnes, kontrolleres den angitte lisensnokkelen om den tilsvarer noyaktig den lisensnokkelen som ble sendt i e-posten.

Du kan na fortsette a bruke programmet, og vil fortsette a motta oppdateringer i ytterligere 12 maneder for a sikre at du fortsatt er beskyttet mot de nyeste truslene.

Du ma registrere deg pa nytt hver 12. maned, men for den tid, vil du se en melding pa oppsummeringsskjermen som forteller deg at din lisens snart utloper. Alt du trenger a gjore er a registrere deg pa nytt og beskyttelsen vil bli fornyet for 12 nye maneder.

Registrering