Vedlikehold

Pa denne skjermen kan du angi hvor lenge skanningsloggene skal oppbevares for de slettes, og ogsa den maksimale storrelsen pa skanningsloggene. Dette sikrer at plassen pa harddisken din er optimalisert ved a begrense storrelsen pa logger og fjerne loggene som det ikke lenger er behov for.

Hvis boksen “Tillat logging av feil” er avmerket, vil en spesiell loggfil bli opprettet dersom det oppstar en feil mens programmet kjorer. Dersom feilen vedvarer, kan denne loggen deretter sendes til avast! sin teknisk stotte, som kan bidra til a identifisere arsaken til feilen.

Vedlikehold