Statusindikator

Dette er den fargede delen av skjermen som viser gjeldende niva pa beskyttelsen. Hvis du har alle sanntidsskjoldene i gang og siste versjoner av programmet og virusdefinisjonene, vil denne delen av skjermen vises som en gronn indikator og status vil bli vist som “Sikret”.

I statusbarinnstillingene, kan du spesifisere hvilke komponenter som brukes til a fastsla status pa beskyttelsen. Hvis en komponent ikke er merket, vil det ikke bli overvakes. Dette betyr at hvis denne komponenten senere er de-aktivert, vil dette ikke pavirke vist status. Bare de elementer som er avkrysset, kan pavirke beskyttelsesstatus.

Statusindikator