Progarminnstillinger – Sprak

Gjeldende tilgjengelig sprak vil bli vist pa denne skjermen. Hvis du vil se alle tilgjengelige sprak, klikk pa pilen. Hvis onsket sprak vises, klikker du pa det for a velge det og klikk deretter “Ok”. Neste gang du starter programmet, vil spraket endres. Dersom onsket sprak ikke vises, klikk pa “Installer flere sprak” og sjekk i boksen ved siden av spraket du onsker. Klikk “Neste” og det nye spraket vil installeres. Nar dette er fullfort, klikk pa “Ferdig”. Til slutt ma du velge det nye spraket som beskrevet ovenfor.

Språk