Proxy-innstillinger

Innstillingene pa denne siden er viktig nar avast! trenger tilgang til internett, for eksempel ved gjennomforing av oppdateringer.

Hvis du kobler direkte til internett (dvs. ikke gjennom en proxy), velger du “Direkte tilkobling (ingen proxy)”. Merk: oppringbare tilkoblinger bruker ikke proxy

Hvis du er usikker pa om du bruker en proxy-server, eller hvilke proxy-server du bruker, velger du “Auto-oppdag” eller spor internettleverandor eller nettverksadministrator.

Hvis du kobler til internett via en proxyserver, og du kjenner til proxyserverdetaljene, velger du “Angi proxyserver” og skriv inn deretter inn proxy detaljene:

  • Type – HTTP eller SOCK4
  • Adresse – Angi adressen til proxy-server
  • Port – Skriv inn porten proxyserveren bruker
  • Godkjenningstype – angi her om proxyserveren krever autentisering og i sa fall, hvilken type autentisering
  • Brukernavn og passord bor legges inn ved behov under autentiseringen

Til slutt klikker du pa “Test forbindelsen” for a teste om internetttilkobling (Basert pa de angitte innstillingene) fungerer.

Proxyinnstillinger