Detaljer

I dette skjermbildet kan du angi hvordan oppdateringene skal gjennomfores.

Oppdater alternativer.

  • Spor etter omstart nar det trengs – noen oppdateringer krever omstart av systemet for a tre i kraft. Hvis dette er krysset av for, vil ikke en omstarten skje automatisk. Du vil da bli spurt om du vil starte systemet pa nytt na, eller senere.
  • Vis varsel boksen etter automatisk oppdatering – Hvis dette er krysset av, vil en liten melding vises raskt over systemklokken, etter en automatisk oppdatering.
  • Vis varsel boksen hvis det oppstar en feil – Hvis en feil oppstar under en automatisk oppdatering, vil dette bli rapportert i en melding over systemklokkeen.

automatisk oppdatering intervall

Her kan du angi hyppigheten av automatiske oppdateringer. Det vil si hvor ofte avast! skal kontrollere om en oppdatering er tilgjengelig.

Detaljer