Oppdateringer

Et antivirusprogram er bare sa god som sin database over virusdefinisjoner, som ogsa forteller hvorfor det er viktig a jevnlig oppdatere bade programmet og virusdefinisjonene.

Oppdateringer