Grunnleggende programinnstillinger

Denne siden inneholder innstillinger for a justere utseendet pa avast! og andre spesialskanninger som kan vises i brukergrensesnittet eller ikke.

Utseende

  • Vis avast!ikonet – en oransje kule med en ‘a’ pa vil bli vist i systemstatusfeltet (ved siden av klokken) og som viser status i avast!. Normalt viser det at avast! kjorer og at alle sanntidsskjold er aktive, men hvis det er nedtonet, eller har en linje gjennom, betyr det at ett eller flere av skjoldene kan vare deaktivert.
  • Animer ikonet ved skanning – nar alt som skal skannes (f.eks. en e-post er sendt/mottatt, en fil pa datamaskinen er apnet, eller en webside er lastet ned) vil avast!kuleikonet rotere for a indikere at skanning pagar.
  • Bruk av spesielle grafiske effekter – dette vil bare endre det utseendet kosmetiske i enkelte deler av brukergrensesnittet

Spesielle skanninger

I tillegg til a skanne datamaskinen i sanntid, og at det tillates at du kan kjore manuelle skanninger, gir avast! deg mulighet til a kjore en skanning fra Windows Explorer eller a starte et sok automatisk nar skjermspareren aktiveres.

Hvis boksen “Vis spesiell skanninger i avast! brukergrensesnitt” er avkrysset, vil disse skanningene bli lagt til i listen over forhandsdefinerte skanninger i “Skann na” siden. Dette vil gjore det mulig a fa tilgang til skanneinnstillingene der du kan stille inn ulike skanneparametere.

Grunnleggende