Feilsoking

Endring av innstillinger pa denne siden kan bidra til a lose noen spesifikke problemer. Innstillingene bor imidlertid ikke endres uten god grunn. Hvis du i tvil, kontakt ALWIL Software forst.

  • Aktiver rootkit-skanning ved oppstart av systemet – vanligvis vil avast! skanne etter rootkit hver gang operativsystemet startes. Fjern merket i denne boksen hvis du ikke onsker at skanningen av rootkit skal utfores nar systemet startes pa nytt.
  • Aktiver avast! radisktilgang i skanning-ved-oppstart – Nar systemet starter opp og harddisken skal skannes, bruker avast! en spesiell metode for a fa tilgang til radata pa harddisken, for a se etter eventuelle virus som kan vare skjult der.
  • Ignorer kontroll av digitale signaturer av infiserte filer – for a unnga falske positive varsler, vil avast! sjekke om filer har digitale signaturer. Hvis en fil oppdages som mistenkelig, men ogsa inneholder en gyldig digital signatur fra en klarert autoritet, er det sannsynlig at dette er falskt positiv. I dette tilfellet vil filen ikke bli rapportert som mistenkelige. Hvis dette er avkrysset, vil all mistenkelige filer bli rapportert, inkludert de med gyldig digital signaturer.
  • Aktiver avast! selvforsvarsmodul – Noen virus angriper selve antivirusprogramvaren og prover a sla den av ved a slette eller endre kritiske filer. avast! inneholder selvforsvarsfunksjoner som hindrer slike angrep ved a blokkere operasjonen. Fjern merkingen av denne boksen for a sla av selvforsvarsmekanismen, selv om dette tar vekk forsvaret av kritiske filer.
  • Start avast! tjenester, men forst etter oppstart av andre systemtjenester – avast! tjenesten blir normalt startet ganske tidlig i oppstartsprosessen. Nar andre systemtjenester skal starte, kan dette noen ganger skape problemer. For eksempel kan systemet synes a “fryse” midlertidig etter start. Ved a sjekke/krysse av denne boksen, vil det forsinke lasting av avast! tjenester til etter at de andre systemtjenestene er lastet.

Omdirigering Innstillinger

Disse innstillingene lar deg angi hvilke porter som skal brukes til e-post og webkommunikasjon, dersom standardportene ikke brukes. Det er viktig a sorge for at din e-post og surfing overvakes av avast!, uavhengig av hvilke porter som brukes.

For nettet forventer/antar vanligvis avast! at all kommunikasjon skjer gjennom port 80 og alt annet blir ignorert. Hvis du bruker en proxy-server for a fa tilgang til internett og du vil at kommunikasjonen mellom proxy-serveren og din datamaskinen skal skannes, bor du skrive inn porten som brukes til a koble til proxy-serveren. Du skal bare skrive inn portene for HTTP trafikk, ikke for ICQ, DC + + etc. For post, er det standardportnumre som gjelder for de fire grunnleggende e-protokollene. Hvis du bruker en annen port (eller porter), bor de angis her. Ved bruk av flere portnumrene, ma de atskilles med komma.

  • Ignorerte adresser – her kan du skrive inn serveradresser eller porter som du onsker a utelate fra skanningen.
  • Ignorer lokal kommunikasjon – hvis dette er sjekket/krysset av for, vil avast! ikke skanne kommunikasjon mellom programmer som kjorer pa datamaskinen din. Ved a fjerne denne avkryssingen, vil det resultere i at lokal kommunikasjon skannes, noe som kan forsinke datamaskinen din litt.

Feilsøking