Programinnstillinger – Ekskluderinger

Det er mulig a ekskludere bestemte steder, eller til og med enkeltfiler, fra skanning, noe som betyr at de ikke vil bli sjekket for virus ved hver skanning. Dette kan vare nyttig av folgende grunner:

  • For a unnga falske alarmer – hvis programmet rapporterer en virus infeksjon i en fil og du er sikker pa at det er en falsk alarm, kan du utelate filen fra videre skanninger og unnga ytterligere falske alarmer. Vennligst gi beskjed ALWIL Software om problemet, slik at det kan bli ordnet.
  • For a fremskynde behandlingen – hvis du har en mappe pa harddisken som inneholder bare bilder, kan du utelate det fra skanningen og som vil redusere skannetiden.

Husk at alle unntakene som er spesifisert her, gjelder for alle skanninger (manuelle og planlagte), ogsa for sanntidsskjold. Hvis du kun onsker a ekskludere filer fra et manuelt eller planlagt sok, bruker du unntaksiden i skanningeinnstillinger. For a ekskludere filer fra a bli skannet av noen av sanntidsskjoldene, bruke unntakssiden i sanntidskjoldet og ekspertinnstillingene der.

For a ekskludere et sted eller en fil, klikker du forst pa boksen der det star og deretter enten skrive inn plasseringen eller filen som onskes ekskludert, eller alternativt, klikk pa “Bla-knappen, merk av i boksen ved siden av plasseringen eller filen som skal ekskluderes og deretter klikker du pa “Ok”.

Hvis du onsker a ekskludere en mappe, inklusivt alle dens undermappene, er det nodvendig a legge til “\*” pa slutten av mappenavnet f.eks C:\Windows\*.

Hvis du vil fjerne et sted eller en fil fra listen med utelukkelser, klikker du pa den gang, velger den, klikk sa pa “slett” knappen.

Ekskluderinger