Kommandolinje – Parametere og Brytere

Eksempel: “C:\Programfiler” /p /u = virus@avast.com – soundoff /v = “-tasten …”

d:\bane
Denne parameteren angir stasjonen og katalogen som skal testes. Hvis parameteren ikke er angitt, skannes filene i rotkatalogen pa navarende stasjonen. Det er mulig a angi flere stasjoner samtidig.

d:\bane\fil
Nar fullstendige banen til en fil er angitt, ashCmd vil da bare skanne denne ene filen. Filen ma eksistere!

/H eller /?   (eller –help)
Skriver kort hjelp og en liste over mulige brytere.

/#   (eller –remote)
Skanner eksterne disker.

/*   (eller –local)
Skanner lokale harddisker.

/_   (eller –console)
Applikasjonen ma vare klar for STDIN /STDOUT. Alle utdata vil bli omdirigert til standard utgang (STDOUT). Det betyr at utdata kan behandles ved hjelp av ulike UNIX-stil kommandolinjeverktoy.

/A   (eller –testall)
Tester alle filer.

/@ =    (eller –task)
Starter en bestemt avast! skanning. Alle de andre parameterne er ignorert. Hvis skannenavnet inneholder mellomrom, ma det settes i hermetegn.

/C   (eller –testfull)
Slar pa skanning av hele filer. Som standard, blir bare de viktigste delene av filene testet, som er mye raskere. Nar alle virus er funnet, skifter programmet til a skanne hele filene automatisk.

/D   (eller –dontpanic)
Forteller avast! at det ikke skal bytte til “panikkmodus”, nar en infisert fil blir funnet. Panikkmodus betyr at folsomheten automatisk okes til det maksimale.

/E =    (eller –heuristics)
Setter heuristisk-folsomheten for skanningen. Verdien kan vare i omradet 0-100, der “0″ betyr deaktivert og “100″ er den maksimale heuristiske sensitivitet.

/F =    (eller –filactions)
Forteller avast! hvordan infiserte filer skal behandles, e.g.

  • B = tillate utsatte handlinger (etter reboot) for laste filer.
  • P = hvis en fil ikke kan fjernes fra et arkiv, kan du prove a fjerne det overordnede arkivet
  • S = Ikke fjern tilknyttede auto-start referanser nar du fjerner en fil
  • W = Hvis en infisert fil blir funnet inne i et arkiv, gjelder handlingen i hele arkivet, ikke bare den infiserte filen.

/G =    (eller –checkgenuine)
Dette forteller avast! at digitale signaturer ma sjekkes i mistenkelige filer og hva de skal gjore hvis signaturen er fra en palitelig kilde. Verdien kan vare “0″ (som betyr alle filer vil bli rapportert) eller “1″ (for ikke a rapportere filer med digitale signaturer fra klarerte utgivere)

/I   (eller –ignoretype)
Slar pa soking etter alle virus i alle filer (dvs. boot virus vil bli sett etter ogsa i Exe filer osv.).

/J   (eller –paging)
Deler opp linjene i sider hvis programmet ikke er i STDOUT modus (dvs. stopper etter hver hele siden med resultater).

/M   (eller –boot)
Tester oppstarts-sektorer og arbeidsminne.

/P   (eller –continue)
Denne bryteren angir at programmet vil kjore uten noen forsinkelser etter a ha sjekket disksystemomradene og uten a vente pa brukermedvirkning nar et virus blir funnet. For a sjekke resultatet av skanningen, kan man bruke forhandsdefinerte returkoder, eller informasjon lagret i en rapport fil. Hvis man vil angi en automatisk handling pa infiserte filer, bruker du /P = [1234], der 1 = slette filen, 2 = flytte til kisten/karanteneomradet, 3 = reparasjon, 4 = stopp.

/R = [*] [filnavn]   (eller –report)
Denne bryteren angir at en tekstfil blir opprettet med en liste med virus funnet og et tabellarisk sammendrag(rapport-fil). Hvis filnavnet ikke er oppgitt, vil filen fa navnet ashCmd.rpt og legges i gjeldende katalog. Nar bryteren /R er etterfulgt av “*” tegnet, vil alle de skannede filene skrives til rapportfilen (selv de som ikke er funnet virus i).

/S   (eller –soundoff)
Denne bryteren slar av viruslydvarselet. Som standard, vil alle virus som blir funnet, varsles med en pipelyd.

/U =    (eller –sendmessage)
Hvis et virus blir funnet, sendes en varselmelding til den oppgitte adressen.

/T = [JZIMXRSTGCBWOEQHFVKPY7D6U123AN]   (eller –archivetype)
Angir hvilke type arkiver som skal skannes (J: ARJ, RAR, Z: ZIP, jeg: MIME, M: MAPI, X: Exec, R: RAR, S: Streams, T: TAR, G: GZ, C: CAB, B: BZIP2, W: WinExec, O: ZOO, E: ACE, Q: ARC, H: lha, F: TNEF, V: CPIO, K: CHM, P: RPM, Y: ISO, 07:07 ZIP, D: DBX, 6: SIS, U: OLE, 1: Installer, 2: Dropper, 3: Emulator, A: Alle, N: ingen).

/X =    (eller –virustypes)
Oppgir bestemte typer uonsket type programvare som bor oppdages (typer ikke oppdaget som standard)

  • P = PUPs (potensielt uonskede programmer)

Kommandolinje-parametre