Hvordan bruke kommandolinjeskanneren

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i avast! Pro antivirus og avast! Internet Security.

ashCmd programmet bruker den samme avast! sokemotoren for a oppdage potensielle infeksjoner av uonsket programvare, slik at resultatet er noyaktig det samme som a kjore en skanning via et vanlig programgrensesnitt. Kommandolinjeskanneren til avast!, ashCmd.exe, er vanligvis installert i katalogen C:\Program Files\ALWIL Software\avast5

.

Skanning kjores fra kommandolinjen ved hjelp av ulike brytere og parametere. For a se en beskrivelse av parametrene, finn filen ashCmd og dobbeltklikk pa den. Dette vil apne et nytt vindu der de ulike parametrene er vist. En liste over alle parametrene finnes ogsa her i avast! hjelp.

For a kjore en skanning, ga til kommandolinjen, og endre katalog til:

C:\Program Files\ALWIL Software\avast5

Deretter skriver du inn programnavnet ashCmd.exe etterfulgt av omradet som skal skannes og riktige parametrene. For eksempel, for a skanne alle lokale harddisker, vil kommandolinjen vare:

ashCmd.exe /*

Ytterligere parametre kan legges til ved behov. For a skanne en bestemt fil, skriv den nodvendige banen, og pass pa at alle navn som inneholder mellomrom er i anforselstegn (“”) F.eks.

ashCmd.exe “C:\Program Files”

For a kjore en bestemt skanning, skriver du inn navnet pa programmet etterfulgt av /@ = . For eksempel, for a kjore en skanning som heter “Ukentlig skanning”, vil kommandolinjen vare:

ashCmd.exe /@ = “Ukentlig skanning”

Skanningen vil bli kjort basert pa parametere som er definert for den gitte skanningen. Eventuelle andre parametere lagt inn i kommando linjen vil bli ignorert.

Nar soket er ferdig, kan resultatene sendes ut til en fil ved hjelp av parameter “/_>” sa, for eksempel kommandolinjen:

ashCmd.exe C:\Windows /_> results.txt

vil resultere i banen C:\Windows blir skannet og resultatet av skanningen lagres i en ny fil kalt results.txt

Bruk av kommandolinjeskanneren