Brukergrensesnitt

Brukergrensesnittet gir deg mulighet til a sjekke gjeldende beskyttelsesstatus, justere programmets innstillinger og evt. gjennomfore manuell virusskanning. Med mindre du vil utfore noen av disse handlingene, vil du ikke ha behov for tilgang til brukergrensesnittet fordi, etter at avast! er installert, vil de residente og aktive skjoldene i stillhet beskytte deg mot virus og uonsket programvare.

Nar du apner brukergrensesnittet, vil du se den fargede statuslinjen som gir deg gjeldende status pa din beskyttelse. “SIKRET” betyr alt er oppdatert og kjorer slik det skal. “OBS” betyr at du ikke er fullstendig beskyttet, for eksempel, Hvis programmet eller virusdefinisjonene ikke er oppdatert, eller hvis en eller flere av skjoldene er slatt av. “USIKRET” betyr at du forelopig ikke er beskyttet i det hele tatt, mest sannsynlig fordi alle de skjold har vart slatt av.

Hvis du ser meldingen “OBS” eller “USIKRET”, kan du forsoke a gjore datamaskinen sikker igjen ved a klikke pa “FIKS NA”-knappen.

Ved a klikke pa pilen nedenfor status for beskyttelse, far du mer informasjon:

 • Sanntidsskjold – for a vare fullt beskyttet, ma status vare “pa”. Dette betyr at alle sanntidsskjoldene er aktive. Hvis noen av sanntidsskjoldene ikke er aktive, vil status for sanntidsskjold bli vist som “AV”.
 • Brannmur (kun i avast Internet Security!) – som sanntidsskjold, kan enten vare “pa” eller “av”
 • Versjon av virusdefinisjon – dette forteller deg om virusdefinisjonene som brukes til a identifisere potensielle trusler er oppdatert
 • Programversjon – dette forteller deg om du er bruker den nyeste versjonen av programmet
 • Automatisk oppdatering av definisjoner – hvis dette er “pa”, vil dine virusdefinisjoner oppdateres automatisk nar en ny oppdatering er tilgjengelig. Dette vil sikre at du alltid har de mest oppdaterte virusdefinisjonene, og at du er beskyttet mot de nyeste truslene.

Under statuslinjen, kan du se status pa STILLE/SPILLE -MODUS – se siden “Stille modus” i programinnstillinger. Som standard, er dette slatt av, men avast! vil kjores i stille modus hvis et fullskjerm-program kjorer. For a sla pa lydlos modus permanent, klikk pa “Endre innstillinger” og merk «Stille /Spill -modus”.

NETTVERK LAS – denne funksjonen finnes bare i avast Internet Security!. Nettverkslasen gir deg mulighet til a midlertidig deaktivere all nettverkskommunikasjon. Dette kan vare nyttig hvis du arbeider med sensitive data og onsker a vare sikker pa at de ikke kan nas av noen andre, eller hvis du har noen grunn til a tro at datamaskinen kan vare under angrep fra en ekstern kilde. Ved a sla pa nettverkslasen, vil datamaskinen vare fullstendig utilgjengelig for resten av nettverket.

Pa venstre side av vinduet, vil du se en rekke navigeringsfaner Disse kan brukes til a fa tilgang til andre deler av programmet og til a endre programmets innstillinger, kjore en manuell virusskanning eller oppdatere programmets virusdefinisjoner:

 • SAMMENDRAG – inneholder gjeldende statusinformasjon, tilgang til avast! iNews for oppdatert informasjon, statistisk og informasjon om avast! -samfunnet.
 • SKANNING AV DATAMASKIN – gjor det mulig a kjore en manuell virusskanning, a planlegge en skanning-ved-oppstart og vise sokeresultatene.
 • SANNTIDSSKJOLD – gir tilgang til alle de skjoldinnstillinger
 • BRANNMUR (kun avast! Internet Security) – gir tilgang til brannmurinnstillingene
 • ANTISPAM OG BLOKKERE (kun avast! Internet Security) – inneholder innstillingene for antispam og andre filtre.
 • VEDLIKEHOLD – for a oppdatere programmet eller virusdefinisjoner eller fa tilgang til viruskisten/karanteneomradet.

Brukergrensesnitt