Brannmurinnstillinger

Pa denne siden kan du justere brannmurens sikkerhetsinnstillinger for a sette begrensinger pa eksterne forbindelser alt hvilket miljo maskinen brukes i.

Tre sikkerhetsnivaer er definert:

  • Hjemme/lav risikosone – egnet nar du bruker datamaskinen som en del av en hjemme /privat nettverk. Hvis denne innstillingen er valgt, vil brannmuren tillate all kommunikasjon med nettverket.
  • Arbeid /middels risiko sone – egnet for nar datamaskinen er koblet til en bredere offentlig nettverk, inkludert direkte forbindelser til internett. Dette er standardinnstillingen og hvis dette er valgt, vil brannmuren tillate kommunikasjon inn og ut bare hvis det tillates av “programreglene”. Hvis det ikke er opprettet en regel, vil du bli bedt om a bekrefte hvorvidt kommunikasjon med et bestemt program skal tillates eller ikke.
  • Offentlig /hoy risiko sone – egnet nar du bruker datamaskinen til a koble til et offentlig nettverk og hvor du onsker a sikre pa hoyeste nivaet av sikkerhet. Dette er den sikreste innstillingen og hvis dette er valgt, vil ingen innkommende kommunikasjon vare tillatt, og vil gjore din datamaskin helt usynlig andre.

Du kan justere nivaet pa sikkerhet enten ved a klikke pa det aktuelle ikonet, eller ved a klikke pa den oransje skyveknappen og flytte den til venstre eller hoyre mens holder museknappen nede.

Pa denne siden kan du ogsa sla av brannmuren helt, enten permanent eller for en bestemt tidsperiode ved a klikke pa Stoppknappen og velge onsket alternativ. Klikk Start for a sla den pa igjen.

Vis statistikk historie

I grafen nederst pa siden, kan du se en sanntidsrepresentasjon av mengden innkommende og utgaende data. Hvis du vil se en mer detaljert visning, klikker du pa “Vis statistikk historie”. Pa Statistikk skjermen, kan du vise dataene for brannmuren, filteret for uonsket programvare, eller noen av sanntidsskjoldene i en valgt periode. For a endre skaleringen i en del av grafen, klikk pa den vertikale linjen og dra den til hoyre. A ga tilbake til forrige visning, klikker du bare pa “Vis alle” og den opprinnelige visningen blir gjenopprettet.

Innstillinger