Brannmur – Vennenettverk

Pa denne siden, kan du angi et nettverk som anses a presentere en lav sikkerhetsrisiko. Dette blir sa brukt der tilgangen er begrenset til et vennenettverk pa programregelsiden.

Pa programregelsiden, kan du angi tillatelse til den du onsker av folgende:

  • Venner ut
  • Venner inn/ut
  • Internett ut
  • Venner inn og Internett ut
  • Alle tilkoblinger

Venner ut, er den sikreste innstillingen etter som ingen innkommende tilkoblinger vil bli tillatt, og utgaende kommunikasjon vil kun bli tillatt med nettverk som er definert pa denne siden som et vennenettverk.

Tilkoblinger til Internett, inkluderer automatisk tilkoblinger til venner. For eksempel, “Internet ut” inkluderer automatisk “Venner ut”. Hvis “Venner inn og Internett ut” er valgt, vil utgaende tilkoblinger til Internett vare tillatt, pluss bade inn og ut -gaende forbindelser med venner. Hvis “Alle tilkoblinger” er valgt, vil alle innkommende og utgaende tilkoblinger vare tillatt.

Venner