Brannmur – Retningslinjer

Pa denne siden kan du spesifisere hvilke tiltak som bor iverksettes hvis brannmurmodus er satt til “Arbeid/Medium risikosone”, men at det ikke er satt opp en regel for et program pa siden for programregler. Som standard er det satt til “Auto-bestem”. I dette tilfellet, dersom soknaden er fra en klarert utgiver, vil det vare tillatt, men hvis ikke, vil ulike andre kriterier bli brukt for a avgjore om det er trygt a tillate tilkoblingen.

Standardhandlingen kan endres til “Tillat”, “Blokker”, eller “Spor”. Den minst sikre innstillingen er “Tillat” som betyr at alle forbindelser vil vare tillatt, uavhengig av risikoen. Dette ville ha samme virkning som a endre profilen til “Hjemme/Lavrisikosone”.

Den sikreste innstillingen er “Blokker”, som betyr ingen tilkoblinger vil bli tillatt andre enn de som er tillatt pa siden for programregler, men dette kan ogsa resultere i at legitime tilkoblinger blokkeres.

Alternativt, hvis du velger “Spor”, vil du se en melding hver gang en program prover a koble til datamaskinen din, som ber deg bekrefte om ikke forbindelsen bor tillates.

Den anbefalte standardhandlingen er “Auto-bestemmer” og dette vil sikre at mistenkelige tilkoblinger ikke er tillatt, uten stadig a sporre deg om a bekrefte eller avkrefte om forbindelsen bor tillates.

Innstillinger

Her kan du velge a motta en melding nar en ny “tillater” eller “blokk” -regel blir skapt av auto-bestem funksjonaliteten.

Du kan ogsa sla pa “Internet Connection Sharing” (ICS) modus – dette bor kun krysses av hvis Windows ICS-modus ogsa er slatt pa. Etter som datamaskinen vil fungere som en port mellom Internett og andre maskiner med sine egne sikkerhetsinnstillinger, vil enkelte porter som normalt vil vare lukket, apnes. Resultatet av dette er at nivaet pa sikkerhet blir noe redusert hvis denne boksen er krysset av.

Bruk av raske sjekksummer – sjekksummer brukes til a identifisere applikasjoner definert i vinduet med programregler. Dersom beregnet sjekksum ikke stemmer med sjekksummen som er lagret for et program, vil det bli behandlet som en ny soknad. Siden beregning av sjekksum er en langvarig prosess, er det vanlig a bruke “raske” kontrollsummer – a bruke disse er bare litt mindre sikkert, men betydelig raskere.

Spilleregler