Prosesskontroll

Her kan du definere hvilke programmer som kan, og ikke kan, kjore andre programmer som har tilgang til Internett eller kan fa kontakt med andre datamaskinene pa nettverket. Dette er nyttig fordi det kan hindre en innkommende tilkobling fra bare a starte et annet program, som deretter kan brukes til a utfore uautoriserte handlinger. Dette er et triks ofte brukt av hackere for a samle personlig eller sensitiv informasjon uten brukerens kunnskap.

Hvis et program ikke er oppfort i noen kategori, vil avast! automatisk avgjore om prosessen bor tillates ved a gjennomfore ulike kontroller, for eksempel om programmet som prover a starte annet program, er et godkjent program og som normalt forventes a oppfore seg pa denne maten.

Prosesskontroll