Brannmur – Nettverksprofiler

Hvis en profil er angitt for et bestemt nettverk, vil nettverket og dets tilsvarende profil bli oppfort pa denne siden.

Nar et nytt nettverk oppdages, vil du normalt bli bedt om a angi den nye nettverksprofilen. Men, ved a krysse av i boksen “Aktiver automatisk profilveksling ” vil resultere i at profilen endres automatisk nar et ny nettverk oppdages, hvis det nye nettverket svarer til en av nettverkene i tabellen.

Network Profiles