Brannmurlogger

Pa denne siden kan du velge a vise brannmurlogger relatert til “tilkoblinger” eller “aktivitet”.

Hvis “tilkoblinger” er valgt, vil du se detaljer om forbindelser som har blitt blokkert basert pa reglene i brannmurinnstillingene og programreglene.

Hvis “aktivitet” er valgt, vil andre handlinger utfort ut av brannmuren bli listet opp, for eksempel nye “tillate” eller “blokkere” regler som er opprettet automatisk (som et resultat av a velge “auto-avgjor” eller “spor” i brannmurinnstillinger), og som vil bli brukt hver gang det gjores forsok pa a etablere en ny forbindelse. Nar en ny regel er opprettet, vil det bli lagt til i listen pa “Programregler” siden der det kan ogsa endres, dersom nodvendig.

Brannmurlogger