Brannmur – Programregler

Pa denne siden, kan du sette innstillingene for kommunikasjonsregler for bestemte programmer. Brannmuren vil da folge programregelen nar et bestemt program forsoker a etablere en forbindelse med Internett eller med et annet nettverk.

Standardreglene vil bli opprettet automatisk for klarerte kilder nar programmet startes forste gangen. For a legge til et program, bare klikk pa “Nytt program regelen”, velg programmet som skal legges til, deretter velger du tilgangsnivaet ved a klikke de oransje juster/slide -barene. Du kan gruppere programmer sammen ved a klikke pa “Ny gruppe” for du velger programmet, eller du kan flytte et program til en annen gruppe ved a hoyreklikke pa den og velge “Flytt”.

Fem nivaer av tilgang er mulig:

  • Venner ut
  • Venner inn/ut
  • Internett ut
  • Venner inn og Internett ut
  • Alle tilkoblinger

“Venner ut”, er den sikreste innstillingen som ikke tillater noen innkommende tilkoblinger, og utgaende kommunikasjon vil kun bli tillates pa nettverk definert pa venners side i ekspertinnstillinger.

Tilkoblinger til Internett inkluderer automatisk tilkoblinger til venner. For eksempel, “Internet ut” inkluderer automatisk “Venner ut”. Hvis “Venner inn og Internett ut” er valgt, vil utgaende tilkoblinger til Internett vil vare tillatt, pluss bade innkommende og utgaende forbindelser med venner. Hvis “Alle tilkoblinger” er valgt, vil alle innkommende og utgaende tilkoblinger tillates.

Du kan spesifisere hvordan du vil handtere forbindelser over valgte niva ytterligere, for eksempel, hvis en innkommende tilkobling fra Internett oppdages, men tilgangen kun er satt bare a “Internett ut”:

“Blokker” betyr at slike forbindelser aldri vil bli tillatt.

“Auto-bestemme” betyr at forbindelsen normalt vil bli tillatt, men uansett vil alle mistenkelige tilkoblinger automatisk blokkeres. Dette vil vare basert blant annet pa en stor hvitliste-database over sikre applikasjoner vedlikeholdt av avast!

Hvis “Spor” er valgt, vil du se en melding som ber deg bekrefte/avkrefte om forbindelsen bor tillates.

Application rules