Paraméterek és kapcsolók

Példa: “C:\Program files” /p /u=virus@avast.com –soundoff /v=”key kapt”

d:\path
Ezzel a paraméterrel megadhatja az átvizsgálandó meghajtót és könyvtárat. Ha ez a paraméter nem kerül megadásra, az aktuális meghajtó gyökérkönyvtárában levő fájlok lesznek átvizsgálva. Itt lehetősége van arra is, hogy egyidejűleg több meghajtót is megadjon.

d:\path\file
Amikor egy fájl teljes elérési útvonalát adja meg, az ashCmd csak ezt az egy fájlt fogja átvizsgálni. A fájlnak létezőnek kell lennie!

/H vagy /?   (vagy –help)
Egy rövid súgó és a lehetséges kapcsolók listája kerül megjelenítésre.

/#   (vagy –remote)
Távoli lemezek átvizsgálása.

/*   (vagy –local)
Helyi merevlemezek átvizsgálása.

/_   (vagy –console)
A programm kész a STDIN/STDOUT kommunikációra. Minden kimenet átirányításra kerül a szabványos kimenetre (STDOUT). Ezzel a lehetőséggel a kimenet feldolgozhatóvá válik különböző UNIX stílusú parancssori eszközökkel.

/A   (vagy –testall)
Minden fájl tesztelése.

/@=<task name>   (vagy –task)
Egy speciális avast! vizsgálat elindítása. Minden egyéb más paraméter kihagyásra kerül. Ha a vizsgálat neve szóközt tartalmaz, azt idézőjelek között kell elhelyezni.

/C   (vagy –testfull)
A fájlok teljes átvizsgálásának a kapcsolója. Alapértelmezésben, csak a fájlok fontos részei kerülnek átvizsgálásra, amely egy nagyon gyors vizsgálat. Amikor egy vírus kerül észlelésre, a program automatikusan átkapcsol a fájlok teljes átvizsgálási üzemmódjára.

/D   (vagy –dontpanic)
Ezzel tudatja az avast!-al, hogy ne váltson át “pánik módba”, amikor egy fertőzött fájlt talált. Pánik módban az érzékenység automatikusan a maximumra kerül megnövelésre.

/E=<value>   (vagy –heuristics)
A vizsgálat heurisztikus érzékenységének a beállítása. Az értéktartomány 0 – 100 között adható meg. “0″ esetében az érzékenység ki van kapcsolva, “100″ esetén pedig maximális.

/F=<value>   (vagy –fileactions)
Ezzel közli az avast!-al, hogy mit tegyen a fertőzött fájlokkal. Pl.

  • B = műveletek késleltetése (újraindítás után), a zárolt fájlok részére
  • P = ha a fájl nem távolítható el az archívumból, megpróbálja törölni a szülő archívumot
  • S = ne távolítsa el a kapcsolódó auto-start hivatkozást, amikor töröl egy fájlt
  • W = ha egy fertőzött fájlt talál egy archívumon belül, a műveletet a teljes archívumra alkalmazza, nem csak a fertőzött fájlhoz

/G=<value>   (vagy –checkgenuine)
Ezzel közli az avast!-al, hogy ellenőrizze a gyanús fájlok digitális aláírását, és hogy mit tegyen ha az aláírás egy megbízható forrásból származik. Az érték “0″ (ebben az esetben minden fájl jelentésre kerül), vagy “1″ (a megbízható forrásból származó digitális aláírást tartalmazó fájlok nem kerülnek jelentésre)

/I   (vagy –ignoretype)
Az összes vírus keresése az összes fájlban kapcsoló (pl. a boot vírusok kizárásra kerülnek a .exe fájlok közül, stb.).

/J   (vagy –paging)
Oldalak sorokkal történő kitöltése, ha program nem STDOUT módban van (pl. minden teljes oldal eredménnyel való kitöltése után leáll).

/M   (vagy –boot)
Rendszerindító szektor és a műveleti memória ellenőrzése.

/P   (vagy –continue)
Ezzel a kapcsolóval megadhatja, hogy a program bármilyen késleltetés nélkül fusson tovább a rendszerterületek átvizsgálását követően, és ne várjon semmilyen felhasználói döntésre, ha egy vírust észlelt. A vizsgálat eredményének ellenőrzéséhez, előre megadott visszatérési kódokat használhat, vagy az információkat eltárolhatja egy jelentésfájlba. A fertőzött fájlok kezeléséhez megadhat automatikus műveleteket is, a következők szerint: /P=[1234], ahol az 1 = a fájl törlését, a 2 = a fájl karanténba történő helyezését, a 3 = a fájl kijavítását, a 4 = a leállítást jelenti.

/R=[*] [file name]   (vagy –report)
Ezzel a kapcsolóval megadhatja, hogy egy szöveges fájl kerüljön létrehozásra, a vírustalálatok listájával és egy összegző táblázattal együtt (jelentés fájl). Ha a fájlnév nem került megadásra, az ashCmd.rpt az aktuális könyvtárat használja fel a kimenethez. Amikor az /R kapcsolót a “*” karakter követi, az összes átvizsgált fájl feljegyzésre kerül a jelentés fájlba (minden olyan fájl, amelyben nem volt vírus található).

/S   (vagy –soundoff)
Ezzel a kapcsolóval kikapcsolhatja a vírusriasztási hangokat. Alapértelmezésben minden vírusészlelés esetén egy hangjelzés hallható.

/U=<address>   (vagy –sendmessage)
Ha egy vírus kerül észlelésre, egy figyelmeztető üzenetet küldhet el a megadott címekre.

/T=[JZIMXRSTGCBWOEQHFVKPY7D6U123AN]   (vagy –archivetype)
Megadhatja, hogy milyen típusú archívumok kerüljenek átvizsgálásra (J:ARJ, Z:ZIP, I:MIME, M:MAPI, X:Exec, R:RAR, S:Streams, T:TAR, G:GZ, C:CAB, B:BZIP2, W:WinExec, O:ZOO, E:ACE, Q:ARC, H:LHA, F:TNEF, V:CPIO, K:CHM, P:RPM, Y:ISO, 7:7ZIP, D:DBX, 6:SIS, U:OLE, 1:Telepítő, 2:Csepegtető, 3:Emulátor, A:Mind, N:Egyik sem).

/X=<value>   (vagy –virustypes)
Megadhatja, hogy milyen típusú rosszindulatú kódok kerüljenek vizsgálatra (ha a típus alapértelmezésében nincs vizsgálva)

  • P = PUP (Potenciálisan nemkívánatos program)

Parancssori paraméterek