Tarkista ajettaessa

Tämän sivun kautta voit määritellä ne tiedostotyypit, jotka tarkistetaan ajettaessa. Ohjelman luotettavan toiminnan kannalta on tärkeää, että kaikki kohdat ovat valittuina.

Valitsemalla toiminnot “Tarkista ohjelmat ajettaessa” ja “Tarkista skriptit ajettaessa” voit varmistua siitä, että kaikki ohjelmat ja skriptit tarkistetaan ennen niiden suorittamista.

Jos toiminto “Tarkista kirjastot (DLL-tiedostot) ladattaessa” on valittuna, kaikki DLL-tiedostot tarkistetaan ennen niiden latausta. Tämän toiminnon käyttö voi aiheuttaa sen, että joidenkin ohjelmien käyttö voi hieman hidastua. Vaikka toiminto saattaa hidastaa koneen käyttöä, ei tätäkään toimintoa ole syytä jättää käyttämättä.

Tarkista ajettaessa