Herkkyys

Tämän sivun kautta voit muuttaa heuristisen tarkistuksen herkkyyttä. Herkkyys vaikuttaa siihen, miten perusteellisesti tiedostot tarkistetaan.

Heuristiikan avulla ohjelma yrittää tunnistaa vielä yleisesti tuntemattomia haittaohjelmia eli sellaisia ohjelmia, joita ei vielä tunneta. Tämä toiminto voi tehokkaasti estää uusien virusten leviämisen. Heuristinen tarkistus etsii tarkistettavista tiedostoista piirteitä, jotka saattavat viitata haittaohjelmiin.

Voit säätää tarkistuksen herkkyyttä näytöllä olevalla oranssinvärisellä säätimellä. Tarkistuksessa on kolme eri herkkyystasoa: matala, normaali ja korkea. Voit myös ottaa heuristisen tarkistuksen pois käytöstä. Herkkyyttä kasvattamalla voit parantaa uusien virusten tunnistamista, mutta samalla saattavat lisääntyä myös väärät hälytykset.

Jos ohjelma merkitsee suuren osan tiedostoista virheellisesti viruksiksi tai muiksi haittaohjelmiksi, saattaa heuristinen tarkistus olla tällöin säädetty liian herkäksi. Säädä tarkistusta astetta vähemmän herkemmäksi.

Jos toiminto “Käytä koodin jäljittelyä” on käytössä ja ohjelma löytää jostain tiedostosta epäilyttävää koodia, ajetaan tämä tiedosto suojatussa tilassa. Suojatussa tilassa ajaminen tarkoittaa sitä, että tiedosto ei missään vaiheessa pääse vahingoittamaan käyttöjärjestelmää.

Seuraavilla asetuksilla voit muuttaa perustarkistuksen herkkyyttä:

  • Tarkista tiedosto kokonaan – Tätä toimintoa käyttämällä tiedosto tarkistetaan kokonaisuudessaan. Yleensä virukset löytyvät joko tiedoston alusta tai sen lopusta. Tätä toimintoa käyttämällä tarkistus on perusteellisempaa, mutta myös hitaampaa.
  • Käytä tiedostojen tarkistuksessa kaikkia virustunnisteita – Tätä toimintoa käyttämällä kaikkien tiedostojen tarkistuksessa käytetään kaikkia virustunnisteita. Tällöin esimerkiksi exe-päätteisistä tiedostoista etsitään viruksia, jotka yleensä tarttuvat vain com-päätteisiin tiedostoihin.

Valitsemalla toiminnon “Etsi mahdollisesti haitallisia ohjelmia” voit asettaa ohjelman etsimään tietokoneeltasi myös niin kutsuttuja mainosohjelmia (adware) ja ohjelmia, jotka keräävät tietoja tietokoneesi ja sen verkkoyhteyden käytöstä. Tällaisia ohjelmia saattaa tarttua koneelle, jos tietokoneella käydään paljon esimerkiksi aikuisviihdesivustoilla.

Valitsemalla toiminnon “Seuraa sidoksia tarkistuksen aikana” voit asettaa ohjelman ottamaan huomioon kaikkien kansioiden väliset liitokset.

Herkkyys