Luotetut osoitteet

Tämän sivun kautta voit määritellä ne verkot, joita käytettäessä tietoturvariski on pieni.

  • Luotetuista osoitteista lähtevän liikenteen.
  • Luotettuihin osoitteisiin tulevan ja niistä lähtevän liikenteen.
  • Internetiin lähtevän liikenteen.
  • Luotettuihin osoitteisiin tulevan liikenteen ja ulos lähtevän nettiliikenteen.
  • Kaikki yhteydet.

“Luotetuista osoitteista lähtevä liikenne” on kaikkein turvallisin asetus, koska tällöin mitään sisään tulevaa liikennettä ei sallita, ja ulosmenevä liikenne sallitaan vain luotettavista osoitteista.

Yhteydet internetiin sisältävät automaattisesti yhteydet luotettuihin osoitteisiin. Esimerkiksi nettiin lähtevä liikenne sisältää myös luotetuista osoitteista lähtevän liikenteen.

Jos “Luotettu liikenne sisään ja ulos lähtevä nettiliikenne” on valittuna, sallitaan ulos lähtevä nettiliikenteen lisäksi sekä sisään tuleva että ulos lähtevä liikenne luotetuista osoitteista.

Luotetut osoitteet