Palomuurin asetukset

Tämän sivun kautta voit muuttaa palomuurin suojauksen perusasetuksia. Valitse kolmesta suojaustasosta se, joka parhaiten kuvaa sitä, missä suojattavaa tietokonetta käytetään.

  • Koti/Matalan riskin alue – Käytä tätä asetusta, jos ohjelma on asennettuna tietokoneeseen, joka on liitetty kotiverkkoon. Tällöin palomuuri ei rajoita verkon käyttöä.
  • Työpaikka/Keskitason riskin alue – Käytä tätä asetusta, jos ohjelma on asennettuna tietokoneeseen, josta on suora yhteys internetiin. Tämä asetus on ohjelman oletusasetus. Ohjelma sallii tulevat ja lähtevät yhteydet vain niille sovelluksille, jotka on lueteltu sivulla “Ohjelmasäännöt”. Ohjelma kysyy jokaisen uuden ohjelman yhteydessä, annetaanko kyseiselle ohjelmalle lupa verkon käyttöön.
  • Julkinen tila/Korkean riskin alue – Käytä tätä asetusta, jos tietokone on liitetty internetiin jonkin julkisen langattoman verkon kautta. Tällaisia ovat esimerkiksi lentoasemien ja kahviloiden verkot.

Voit muuttaa asetusta joko painamalla haluamaasi suojaustasoa esittävää graafista symbolia tai siirtämällä ikkunassa olevaa liukupainiketta haluamaasi asentoon.

Tämän sivun kautta voit myös halutessasi kytkeä palomuurin pois käytöstä. Paina painiketta Keskeytä ja valitse haluamasi ajanjakso näytölle aukeavasta valikosta. Kun haluat käynnistää palomuurin uudelleen, paina painiketta Käynnistä.

Palomuurin tilastohistorian esitys

Tämän sivun alaosassa on tosiajassa päivittyvä graafi, joka kertoo sisään- ja ulospäin menevän datan määrän. Jos haluat tarkastella tilastoa yksityiskohtaisemmin, paina painiketta Näytä tilastohistoria.

Voit valita alasvetovalikosta haluamasi suojan tarkastelua varten. Jos haluat muuttaa tarkasteltavaa ajanjaksoa, valitse uusi ajanjakso painamalla hiiren vasen painike pohjaan halumassasi kohtaa ja maalaamalla haluamasi alue. Kun haluat tarkastella koko ajanjaksoa uudelleen, paina painiketta Näytä kaikki.

Asetukset