Vianhaku

Tämän sivun asetuksia muuttamalla voit ratkaista tiettyjä ongelmia. Tämän sivun asetuksia ei tulisi muuttaa ilman hyvää syytä. Jos olet epävarma asetusten muutosten vaikutuksista, ota ensin yhteys ohjelman valmistajaan.

  • Salli rootkit-tiedostojen etsintä käynnistyksen yhteydessä – Oletuksena ohjelma etsii rootkit-tiedostoja aina, kun tietokone käynnistetään uudelleen. Jos otat tämän toiminnon pois käytöstä, ei rootkit-tiedostoja etsitä tietokoneen käynnistyksen alussa.
  • Salli kiintolevyn suoraosoitus käynnistyksen alussa tehtävän tarkistuksen aikana – Jos otat tämän toiminnon käyttöön, ohjelma käyttää erityistä tapaa kaiken kiintolevyllä olevan tiedon tarkistamiseen. Tätä toimintoa käyttämällä voivat löytyä virukset, jotka muuten eivät löytyisi.
  • Ohita tartunnan saaneiden tiedostojen allekirjoituksen tarkistus – Jotta vältyttäisiin vääriltä hälytyksiltä, ohjelma tarkistaa tiedostojen digitaaliset allekirjoitukset. Jos tiedosto osoittautuu tarkistuksessa epäilyttäväksi, mutta tiedoston allekirjoituksessa ei ole vikaa, on tällöin kyse väärästä hälytyksestä. Tässä tapauksessa tiedostoa kohdellaan kuin kunnossa olevaa tiedostoa. Jos otat tämän toiminnon käyttöön, ohjelma raportoi kaikista epäilyttävistä tiedostoista, myös niistä, joiden digitaalisessa allekirjoituksessa ei ole vikaa.
  • Ota käyttöön ohjelman itsepuolustusmoduuli – Eräät virukset on suunniteltu vahingoittamaan virustorjuntaohjelmien toimintaa vahingoittamalla ohjelmalle tärkeiden tiedostojen toimintaa. Jos otat tämän toiminnon pois käytöstä, ei ohjelman omia tiedostoja enää suojata tällaisia viruksia vastaan.
  • Lataa ohjelman moduulit vasta muiden järjestelmämoduulien jälkeen – Normaalisti ohjelma käynnistetään Windowsin käynnistysprosessin alussa. Joissakin tapauksissa tämä voi aiheuttaa ongelmia, tietokone voi esimerkiksi “jumiutua” käynnistyksen jälkeen. Otattamalla tämän toiminnon käyttöön ohjelman tarvitsemat tiedostot ladataan vasta lopuksi siinä vaiheessa, kun Windowsin toiminnan kannalta tärkeät tiedostot on jo ladattu.

Uudelleenohjausasetukset

Näiden asetusten avulla voit määritellä, mitä portteja käytetään sähköpostin ja verkon käyttöön, mikäli käyttämäsi ohjelmat eivät käytä yleisesti käytössä olevia portteja. Tietokoneen suojauksen kannalta on tärkeää, että ohjelma valvoo sekä sähköpostin että verkon käyttöä.

Oletuksena ohjelma olettaa, että porttia 80 käytetään kaikkeen nettisivuihin liittyvään liikenteeseen (HTTP-portti). Jos nettiyhteyttä varten on käytössä välityspalvelin, on palvelimen portti kerrottava ohjelmalle.

Anna vain HTTP-liikenteen käyttämä portti, älä anna esimerkiksi vertaisverkko-ohjelmien käyttämiä porttinumeroita.

Neljää protokollaa varten käytössä ovat oletusportit. Jos käytössäsi olevat ohjelmat käyttävät jotakin muuta porttia / portteja, kirjoita porttien numerot niille varattuun tilaan. Jos yhtä protokollaa varten on annettava useampi portti, erota porttinumerot toisistaan pilkulla.

  • Huomioimatta jätettävät osoitteet – Tämän toiminnon avulla voit luetella palvelinten osoitteet tai portit joita ei tarkisteta.
  • Jätä huomioimatta paikallinen liikenne – Jos tämä toiminto on käytössä, ohjelma ei tarkista tietokoneeseen asennettujen ohjelmien välistä liikennettä. Paikallisen liikenteen tarkistus voi hieman hidastaa tietokoneen käyttöä.

Vianhaku