Komentokehotteesta käytettävän tarkistajan parametrit

Esimerkki: “C:\Program files” /p /u=virus@avast.com –soundoff /v=”key kapt”

d:\polku
Määrittelee tarkistettavan aseman ja kansion. Jos parametria ei anneta, tarkistetaan juurikansiossa olevat tiedostot. Parametrina voi olla useampi kuin yksi polku.

d:\polku\tiedosto
Kun parametrina on koko polku, tarkistetaan vain haluttu tiedosto.

/H tai /?   (tai –help)
Tulostaa lyhyet ohjeet ja listan käytettävissä olevista parametreista.

/#   (tai –remote)
Tarkistaa verkkoasemat.

/*   (tai –local)
Tarkistaa tietokoneen paikalliset kiintolevyt.

/_   (tai –console)
Kaikki ohjelman tulostama teksti ohjataan STDOUT-laitteelle. Ohjelman tulosteita voidaan käsitellä UNIX-tyylisillä komentorivieditoreilla.

/A   (tai –testall)
Tarkistaa kaikki tiedostot.

/@=<task name>   (tai –task)
Käynnistää halutun tehtävän. Kaikki muut parametrit jätetään huomioimatta. Jos tehtävän nimessä on välilyöntejä, on nimi annettava lainausmerkeissä.

/C   (tai –testfull)
Tarkistaa tiedostot kokonaisuudessaan. Oletuksena vain tiedostojen tärkeät osat tarkistetaan. Jos virus löytyy, siirtyy ohjelma tarkistamaan tiedostot automaattisesti kokonaisuudessaan.

/D (tai –dontpanic)
Kertoo ohjelmalle, että sen ei pidä ottaa käyttöön “paniikkitilaa”, jos tarkistuksen aikana löytyy tartunnan saanut tiedosto. Paniikkitila tarkoittaa sitä, että tarkistuksen herkkyys muutetaan automaattisesti herkimpään mahdolliseen.

/E=<value> (tai –heuristics)
Asettaa heuristisen tarkistuksen herkkyyden. Arvo voi olla 0 – 100. Jos käytetään arvoa “0″, toimintoa ei käytetä. Arvo 100 tarkoittaa suurinta mahdollista herkkyyttä.

/F=<value> (tai –fileactions)
Kertoo ohjelmalle, mitä tartunnan saaneille tiedostoille tehdään

  • B = Salli myöhästetyt toiminnot (uudelleenkäynnistyksen jälkeen) lukituille tiedostoille.
  • P = Jos tiedostoa ei voi poistaa tiedostopaketista, yritä poistaa tiedostopaketti
  • S = Älä poista tiedostoa poistettaessa viitteitä
  • W = Jos tartunnan saanut tiedosto on osa tiedostopakettia, toteuta komento koko tiedostopaketille, ei vain tartunnan saaneelle tiedostolle.

/G=<value> (tai –checkgenuine)
Tarkistaa epäilyttävien tiedostojen digitaaliset allekirjoitukset ja määrittelee, mitä tiedostoille tehdään, jos allekirjoitus on luotettavasta lähteestä. Jos annetaan arvo “0″ (kaikista tiedostoista kerrotaan) tai arvo “1″ (Älä kerro tiedostoista, joiden allekirjoitukset ovat luotettavasta lähteestä.)

/I   (tai –ignoretype)
Alkaa etsiä kaikenlaisia viruksia kaikista tiedostoista (esim. käynnistysviruksia etsitään exe-päätteisistä tiedostoista, jne.).

/J   (tai –paging)
Tulostaa tulokset näytölle sivu kerrallaan (vain siinä tapauksessa, jos ohjelma ei ole STDOUT-tilassa).

/M   (tai –boot)
Tarkistaa tietokoneen muistit ja käynnistyssektorit.

/P   (tai –continue)
Ohjelma ei odota käyttäjän toimia missään vaiheessa, esimerkiksi viruksen löydyttyä. Parametreilla 1-4 /P=[1234] voidaan valita, mitä ohjelma tekee viruksen sisältävälle tiedostolle. 1 = poista tiedosto, 2 = siirrä karanteeniin, 3 = korjaa, 4 = pysäytä tarkistus.

/R=[*] [tiedostonimi]   (tai –report)
Ohjelma luo tarkistuksen lopuksi tekstitiedoston, johon tallennetaan tarkistuksen tiedot. Tiedostoon tallennetaan esimerkiksi tiedot löytyneistä viruksista. Jos tiedoston nimeä ei anneta, ohjelma luo tiedoston nimeltään ashCmd.rpt oletuskansioon. Jos R-parametrin tarkentimena on * (tähti), tiedostoon tallennetaan kaikkien tarkistettujen tiedostojen nimet.

/S   (tai –soundoff)
Tämä parametri ottaa pois käytöstä äänimerkin, joka annetaan viruksen löytyessä. Oletuksena ohjelma hälyttää äänimerkillä jokaisesta löytyneestä viruksesta.

/U=<address>   (tai –sendmessage)
Jos ohjelma löytää viruksen, varoitusviesti lähetetään annettuun osoitteeseen.

/T=[JZIMXRSTGCBWOEQHFVKPY7D6U123AN]   (tai –archivetype)
Määrittelee, minkä tyyppiset tiedostopaketit tarkistetaan (J:ARJ, Z:ZIP, I:MIME, M:MAPI, X:Exec, R:RAR, S:Streams, T:TAR, G:GZ, C:CAB, B:BZIP2, W:WinExec, O:ZOO, E:ACE, Q:ARC, H:LHA, F:TNEF, V:CPIO, K:CHM, P:RPM, Y:ISO, 7:7ZIP, D:DBX, 6:SIS, U:OLE, 1:Asennustiedostot, 2:Dropper, 3:Emulaattorit, A:Kaikki, N:Ei mitään).

/X=<value> (tai –virustypes)
Määrittelee tietyntyyppiset, tunnistettavat haittaohjelmat

  • P = MHOt (Mahdollisesti Haitalliset Ohjelmat)

Komentorivitarkistajan parametrit