Komentorivitarkistajan käyttö

Tämä ominaisuus on vain ohjelman maksullisissa versioissa: avast! Pro Antiviruksessa ja avast! Internet Securityssä.

Komentorivikehotteen kautta käytettävä tarkistaja käyttää samaa tarkistusmoduulia kuin tavallisen käyttöliittymän kautta käytettävä ohjelma, joten käytännössä ei ole väliä, kumpaa tapaa käytät.

Komentorivikehotteen kautta käytettävän tarkistajan tiedostonimi on ashCmd.exe. Tiedosto löytyy hakemistosta C:\Program Files\AVAST Software\avast.

Käynnistä ohjelma, niin näytölle aukeaa lista kaikista käytettävissä olevista parametreista. Käynnistä ohjelma nimeltään ashCmd.exe ja anna haluamasi parametrit tarkistusta varten.

Jos esimerkiksi haluat tarkistaa kaikki tietokoneeseen liitetyt paikalliset kiintolevyt, kirjoita ashcmd.exe /*.

Jos haluat tarkistaa tietyn tiedoston, kirjoita koko polku ja tiedoston nimi lainausmerkkien (” “) sisään, esimerkiksi ashCmd.exe “C:\Program Files”. Käynnistääksesi jonkun tietyn tehtävän, kirjoita ohjelman nimen perään /@=. Jos esimerkiksi haluat käynnistää tehtävän nimeltä “Weekly scan”, on komentoriville kirjoitettava ashCmd.exe /@=”Weekly scan”.

Jos tehtävän nimessä on välilyöntejä, on nimi annettava lainausmerkeissä. Tarkistuksen tulokset voidaan ohjata haluttuun tiedostoon käyttämällä parametria “/_ >”. Esimerkiksi komento ashCmd.exe C:\Windows /_ > results.txt tallentaa parametrina annetun kansion tarkistukset tiedostoon results.txt.

Komentorivitarkistajan käyttö