Virová truhla

Virovou truhlu si můžeme představit jako složku na pevném disku se speciálními vlastnostmi, které ji činí bezpečným, izolovaným místem pro ukládání potencionálně nebezpečných souborů. S těmito soubory můžete dále pracovat, ale s určitými omezeními.

Hlavním účelem truhly je její kompletní izolace od zbytku operačního systému. Žádný proces zvenčí, jako třeba virus, nemá přístup do souborů uvnitř truhly, a protože soubory uvnitř truhly nemohou být spouštěny, nepředstavuje ukládání do truhly žádné nebezpečí.

Výsledkem této unikátní vlastnosti je, že truhlu můžete efektivně využít pro různé záměry:

  • Ukládání virů – pokud avast! nalezne virus a Vy se ho z nějakého důvodu rozhodnete nemazat, nabídne možnost přesunout soubor do truhly. Se souborem uloženým v truhle máte jistotu, že nemůže být spuštěn nebo jinak zneužit.
  • Ukládání podezřelých souborů – truhla je vhodná pro ukládání podezřelých souborů pro pozdější analýzu.
  • Ukládání kopií dalších souborů, které musí být drženy odděleně od zbytku systému.

Přehled