Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní Vám umožňuje kontrolovat stav ochrany, měnit nastavení programu a provádět manuální testy. V případě, že nechcete provádět tyto akce, nepotřebujete po instalaci programu uživatelské rozhraní vůbec spouštět, rezidentní štíty budou v tichosti Váš počítač chránit proti hrozbám virů a ostatního malware.

Po otevření uživatelského rozhraní uvidíte barevný stavový panel zobrazující aktuální stav ochrany. “CHRÁNĚN” znamená, že vše běží jak má a program a virová databáze jsou aktualizovány. “UPOZORNĚNÍ” znamená, že nejste plně chráněn. “NECHRÁNĚN” potom znamená, že nejste chráněn vůbec, protože jsou pravděpodobně vypnuty všechny štíty.

Pokud se zobrazuje zpráva “UPOZORNĚNÍ” nebo “NECHRÁNĚN”, můžete se to pokusit změnit kliknutím na tlačítko “OPRAVIT”.

Kliknutím na šipku ve stavovém panelu zobrazíte více detailů o stavu ochrany:

 • Štíty rezidentní ochrany – při plné ochraně by měl status ukazovat “zapnuto”. To znamená, že jsou všechny rezidentní štíty aktivní. Pokud některý z rezidentních štítů aktivní nebude, bude status rezidentních štítů zobrazen jako “vypnuto”.
 • Firewall (pouze v avast! Internet Security) – stejně jako u rezidentních štítů může být buď “zapnuto”, nebo “vypnuto”.
 • Automatická aktualizace virové databáze – pokud je “zapnuto”, tak Vaše virová databáze bude automaticky aktualizována vždy, když je dostupná nová verze. Tím je zajištěno, že máte vždy poslední verzi virové databáze a jste tak chráněni proti nejnovějším hrozbám.
 • Verze virové databáze – ukazuje, zda je momentálně používaná virová databáze aktuální
 • Verze programu – ukazuje, zda používáte poslední verzi programu
 • Vyprší – ukazuje, do kdy je platná Vaše licence

Dole pod stavovým řádkem se nachází stav TICHÝ/HERNÍ REŽIM – viz. stránka Tichý režim v Nastavení Programu. Přednastaven je jako vypnutý, ale avast! se automaticky přepne do tichého režimu, pokud běží aplikace v celoobrazovkovém režimu. Pro zapnutí permanentního tichého režimu klikněte na “Změnit nastavení” a zaškrtněte možnost “Tichý/Herní režim”.

SÍŤOVÝ ZÁMEK – tato vlastnost je dostupná pouze v avast! Internet Security. Síťový zámek Vám umožňuje dočasně zakázat veškerou síťovou komunikaci. To může být užitečné třeba v případě, kdy pracujete s citlivými daty a chcete si být naprosto jisti, že k nim nikdo jiný nemá přístup. Můžete ho využít také tehdy, domníváte-li se, že je Váš počítač cílem útoku z vnějšího zdroje. Zapnete-li síťový zámek, bude Váš počítač zcela izolován od zbytku sítě.

Na levé straně okna je zobrazeno množství navigačních lišt, které Vás navedou k dalším částem programu, k nastavení programu a ke spouštění manuálního testu nebo aktualizace programu a virové databáze:

 • SHRNUTÍ – obsahuje poslední informace, přístup ke zprávám avast! – iNews, informace o statistikách a komunitě programu avast!
 • TESTOVAT POČÍTAČ – umožňuje spouštět manuální test, naplánovat test po restartu a prohlížet výsledky testů
 • REZIDENTNÍ ŠTÍTY – přístup ke všem nastavením štítů
 • FIREWALL (pouze u avast! Internet Security) – přístup k nastavení firewallu
 • DODATEČNÁ OCHRANA – obsahuje AutoSandbox, WebRep a Blokování stránek. V produktu avast! Pro Antivirus jsou zde také položky SafeZone a Sandbox. V avast! Internet Security zda naleznete i nastavení antispamu.
 • ÚDRŽBA – pro aktualizaci programu nebo virové databáze a přístup do Truhly.

Uživatelské rozhraní