Test z místní nabídky

Zde máte jednoduchou možnost otestovat jednotlivý soubor bez spouštění uživatelského rozhraní nebo spuštění testu z příkazové řádky.

Pouze klikněte pravým tlačítkem na požadovaný soubor, otevře se místní nabídka a Vy vyberte “Najít viry v <jménosouboru>”.

Pro přidání tohoto testu do seznamu přednastavených testů na stránce Testovat počítač jděte do „Nastavení“ programu a zaškrtněte položku „Zobrazit speciální testy v uživatelském rozhraní“. Potom budete moci měnit parametry testu podle potřeby.

Test z místní nabídky