Výjimky

Zde můžete vložit nebo měnit cesty, které nebudou testovány. Mějte prosím na paměti, že zadané výjimky nebudou platit pro jiné manuální nebo plánované testy nebo pro rezidentní štíty.

K vyjmutí souboru ze všech testů (včetně manuálních, plánovaných a rezidentních štítů) je potřeba zadat soubory nebo cesty do výjimek v hlavním nastavení programu.

K vyjmutí cesty nebo souboru klikněte do políčka “<vložit cestu>” a zadejte cestu nebo soubor k vyjmutí, nebo klikněte na tlačítko “najít” a zaškrtněte políčko u souboru nebo cesty, které chcete vyjmout. Potvrďte kliknutím na tlačítko “ok”.

Pokud chcete vyjmout adresář včetně všech podadresářů, je nutné přidat zástupný znak “\*” na konec adresářové cesty, např. C:\Windows\*

K odebrání cesty nebo souboru ze seznamu výjimek na ni klikněte a potom klikněte na tlačítko “smazat”.

Výjimky