Akce

Na této stránce můžete určit, jakou akci program automaticky provede po nalezení viru, potenciálně nežádoucího programu (PUP) nebo podezřelého souboru.

Dostupné možnosti se zobrazí až po zaškrtnutí volby “Během testu provádět automatické akce…”

Výchozí akce je “Žádná akce”, pokud ji tak ponecháte, všechny podezřelé soubory budou při skončení testu reportovány a Vy budete mít příležitost s nimi jednotlivě nakládat – např. je mazat, přesouvat do truhly nebo neprovádět žádnou akci.

Nebo můžete zvolit jinou akci, kterou se avast! pokusí automaticky provést – Opravit, Přesunout do truhly nebo Smazat.

Můžete také určit alternativní akce, které se provedou, pokud původní akce selže.

Nastavení:

  • Pokud avast! nemohl provést vybranou akci, provede ji znovu při příštím startu počítače. To může nastat například v případě, kdy je soubor používán a nemohl být odstraněn nebo přesunut.

Přednastavena je možnost odstranit infikovaný soubor v archivu.

Jestliže nemůže avast! smazat infikovaný soubor, můžete ho nastavit tak, aby odstranil nadřazený archiv.

avast! může také vždy odstranit celý archiv.

Akce