Spouštění přednastaveného testu

avast! antivirus 6.0 přichází s množstvím předem nainstalovaných a definovaných testů.

Rychlý test – provede rychlý test Vašeho systémového disku (obvykle je to disk C:\ na Vašem počítači). Přednastaveno je testování pouze souborů s “nebezpečnými” příponami, jako jsou přípony EXE, COM, BAT atd. Jsou testovány pouze části souborů na začátku a na konci, kde se většinou nachází infekce.

Úplný test systému – Spustí podrobnější test všech pevných disků a přednastavena je analýza všech souborů v závislosti na jejich obsahu. Jinými slovy se avast! “podívá” do všech souborů, aby zjistil o jaký typ souboru jde a zda má být testován. Testován je celý soubor, ne pouze začátek a konec souboru, kde se obvykle infekce nacházejí.

Test přenosných médií – otestuje všechna přenosná média připojená k počítači, jako např. USB paměti, externí pevné disky aj. Otestuje je na přítomnost samospouštěcích “autorun” programů, které by se mohly při připojení média spustit.

Zvolte oblast k testování – zde můžete vybrat určený adresář nebo adresáře pro test.

Pro spuštění některého z přednastavených testů klikněte na tlačítko “Spustit”.

Nebo můžete naplánovat pravidelný test spouštěný ve stanovený čas nebo opakovaně – viz. stránka “Plánování” v sekci “Nastavení testu”.

Další stránky “Nastavení” mohou být také použity k hlubší konfiguraci testu, nebo můžete kliknout na tlačítko “Vytvořit vlastní test” a vytvořit tak vlastní test s požadovaným nastavením.

Spouštění přednastaveného testu