Jak používat Test z příkazové řádky

Tato možnost je dostupná pouze ve verzi avast! Pro antivirus a avast! Internet Security.

Program ashCmd používá k detekci malware stejné jádro jako ostatní součásti programu avast!, takže výsledek je úplně stejný, jako když spustíte test z uživatelského rozhraní. Soubor pro test z příkazové řádky ashCmd.exe je uložen v adresáři C:\Program Files\Alwil Software\avast5.

Test se spouští z příkazové řádky pomocí různých parametrů a přepínačů. K zobrazení popisu parametrů vyhledejte soubor ashCmd.exe a spusťte ho. Otevře se okno, kde se zobrazí možné parametry. Seznam těchto parametrů také naleznete zde v nápovědě.

Test spustíte z příkazové řádky, přesuňte se do podadresáře:

C:\Program Files\Avast Software\avast

Potom zadejte jméno programu ashCmd.exe s testovanou oblastí a příslušným parametrem. Pro test všech místních disků by v příkazové řádce například bylo:

ashCmd.exe /*

Další parametry se mohou přidat podle potřeby. Pro test jednotlivého souboru zadejte požadovanou cestu a ujistěte se, že všechna jména obsahující mezeru jsou uzavřena uvozovkami (” “), např.:

ashCmd.exe “C:\Program Files”

Konkrétní test spustíte parametrem /@=<jméno testu>. Například “Týdenní test” spustíte z příkazové řádky takto:

ashCmd.exe /@=”Týdenní test”

Test se spustí na základě zadaných parametrů. Jakékoliv další parametry zadané do příkazové řádky budou ignorovány.

Po skončení testu mohou být výsledky přeneseny do souboru pomocí parametru “/_ >”, takže například příkaz:

ashCmd.exe C:\Windows /_ > results.txt

bude mít za následek test adresáře C:\Windows, jehož výsledky budou uloženy v novém souboru results.txt

Použití testu z příkazové řádky