Parametry a přepínače programu ashCmd

Příklad: “C:\Program files” /p /u=virus@asw.cz –soundoff /v=”key kapt”

d:\cesta
Tento parametr umožňuje uživateli specifikovat disk a adresář, jehož soubory mají být testovány. Je-li tento parametr vynechán, jsou testovány soubory v kořenovém adresáři aktuálního disku. Specifikovat je možno více disků najednou.

d:\cesta\soubor
Při specifikaci kompletního jména souboru ashCmd otestuje samostatný soubor. Soubor musí existovat!

<jméno oblasti>
Oblast pro testování; může jich být více.

/#   (nebo –remote)
Vzdálené disky.

/*   (nebo –local)
Lokální pevné disky.

/?   (nebo –help)
Stručná nápověda, parametry příkazové řádky.

/@=<úloha>   (nebo –task)
Úloha, která se má zpracovat; ostatní parametry budou ignorovány.
Akceptován je pouze tento jeden parametr.

/_   (nebo –console)
Konzolová aplikace bude pracovat ve formě STDIN/STDOUT.

/A   (nebo –testall)
Testování všech souborů.

/C   (nebo –testfull)
Testování celých souborů.

/D   (nebo –dontpanic)
avast! se nepřepne do “režimu paniky”, když je nalezen infikovaný soubor. Režim paniky znamená, že citlivost programu se automaticky zvýší na maximum.

/E=<value>   (nebo –heuristics)
Nastaví citlivost heuristiky testu. Hodnota může být v rozmezí 0-100, kde “0″ znamená vypnuto a “100″ je maximální možná citlivosti heuristiky.

/F=<value>   (nebo –fileactions)
Určuje, jak má avast! zpracovávat infikované soubory, např.

  • B = povolit opožděné akce (po restartu) pro uzamčené soubory
  • P = pokud nemůže být odtraněn soubor z archivu, odstranit nadřazený archiv
  • S = neodstraňovat přiřazené samo-spouštěcí odkazy při odstraňování souboru
  • W = pokud je nalezen infikovaný soubor uvnitř archivu, provést akci pro celý archiv, ne pouze pro daný infikovaný soubor.

/G=<value>   (nebo –checkgenuine)
Určuje, zda avast! bude kontrolovat digitální podpisy podezřelých souborů. Hodnota může být “0″ (což znamená, že budou reportovány všechny soubory), nebo “1″ (nebudou reportovány soubory s digitálními podpisy z ověřených zdrojů).

/H   (nebo –help)
Stručná nápověda, parametry příkazové řádky.

/I   (nebo –ignoretype)
Ignoruje zaměření virů.

/J   (nebo –paging)
Stránkovat vypisování řádek, pokud program není v režimu STDOUT (parametr /_).

/M   (nebo –boot)
Testování boot sektorů a celé operační paměti.

/P   (nebo –continue)
Program nečeká na uživatelský vstup ( /p ). Automaticky lze provést akci s infikovaným souborem: /p=[1234] 1:smazat soubor, 2:přesunout do truhly, 3:opravit soubor, 4:zastavit test.

/R   (nebo –report)
=[*][file] Generuje report. * znamená, že budou zahrnuty i OK výsledky.

/S   (nebo –soundoff)
Žádný zvukový signál při nalezení viru.

/T   (nebo –archivetype)
=[JZIMXRSTGCBWOEQHFVKPY7D6U123AN] Udává, jaké typy archivů mají být při testu rozbalovány (J:ARJ, Z:ZIP, I:MIME, M:MAPI, X:Exec, R:RAR, S:Streams, T:TAR, G:GZ, C:CAB, B:BZIP2, W:WinExec, O:ZOO, E:ACE, Q:ARC, H:LHA, F:TNEF, V:CPIO, K:CHM, P:RPM, Y:ISO, 7:7ZIP, D:DBX, 6:SIS, U:OLE, 1:instalátory, 2:droppery, 3:emulátor, A:všechny, N:žádný) — Přednastaveno: /t=XSW2

/U   (nebo –sendmessage)
=<adresa> Pošli zprávu o nálezu viru na zadanou adresu.

/X=<value>   (nebo –virustypes)
Zapne detekce speciálních typů malwaru, které ve výchozím nastavení nejsou detekovány.

  • P = PUPs (Potentially Unwanted Programs)

Parametry testu z příkazové řádky