Výjimky

Zde můžete vložit nebo měnit cesty, které nebudou testovány štítem souborového systému. Mějte prosím na paměti, že zadané výjimky platí pouze pro Štít souborového systému a ne pro ostatní testy.

Některé typy souborů jsou vyjmuty z testu při čtení nebo zápisu automaticky. Určit můžete také další typy souborů, které budou vyjmuty z testování při čtení (C), zápisu (Z) nebo spouštění (S) – kliknutím na “zadejte cestu”. Zadejte buď celou cestu do pole, nebo klikněte na tlačítko “najít” a cestu vyhledejte.

K vyjmutí souboru ze všech testů (včetně manuálních a plánovaných) je třeba zadat soubory nebo cesty do výjimek v hlavním nastavení programu.

Výjimky