Testovat při zapisování

Zde můžete určit soubory, které budou testovány v okamžiku jejich uložení. Můžete vybrat buď test všech souborů (“Testovat všechny soubory”), nebo soubory s volitelnými příponami:

  • Testovat soubory s přednastavenými příponami – testovány budou pouze soubory s příponou, která je potencionálně nebezpečná (např. “exe”)
  • Otestovat soubory s volitelnými příponami – zde zaškrtněte příslušné políčko a do pole vložte požadovanou příponu. Můžete použít zástupný znak “?”, například pokud chcete testovat všechny .htm a .html soubory, můžete do pole buď vložit obě přípony, nebo použít zástupný znak “ht?”. Mějte ale na paměti, že to povede k testu všech přípon začínajících na “ht”, t.j. také např. přípony .htt.

Testovat při zápisu